Obszary biznesowe

Grupa TAURON jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym kluczową pozycję w obszarach dystrybucji, sprzedaży i wytwarzania energii elektrycznej zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa TAURON prowadzi działalność w następujących obszarach biznesowych:

Obszar Wydobycie

obejmuje przede wszystkim wydobycie, wzbogacanie oraz sprzedaż węgla kamiennego – działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wydobycie

Obszar Wytwarzanie

obejmuje głównie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze  źródeł konwencjonalnych, także w kogeneracji, oraz przy współspalaniu biomasy – działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie

Obszar Odnawialne Źródła Energii (OZE)

obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Ekonergia

Obszar Ciepło

obejmuje przede wszystkim wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła, a w mniejszym zakresie także innych produktów energetycznych – działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Ciepło

Obszar Dystrybucja

obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych na terenie południowej Polski - działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja oraz TAURON Dystrybucja Serwis

Obszar Sprzedaż

obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami - działalność w tym obszarze prowadzona jest przez: TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy

Obszar Obsługa Klienta

obejmuje obsługę klientów zarówno w zakresie sprzedaży, jak i dostarczania energii, a także świadczenie usług wsparcia dla spółek Grupy TAURON w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz teleinformatyki - działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Obsługa Klienta

Obszar Pozostałe

obejmuje działalność w zakresie wydobycia kamienia (w tym kamienia wapiennego) na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz w zakresie produkcji sorbentów, a także działalność w zakresie obrotu energią elektryczną i produktami pochodnymi