Obszar Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Obszar OZE obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wyłączając wytwarzanie energii przy współspalaniu biomasy. W obszarze tym funkcjonuje obecnie 35 elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej 133 MWe oraz cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 183 MWe. W 2013 r. Grupa TAURON wyprodukowała łącznie ok. 1,4 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym 0,61 TWh zostało wytworzone w elektrowniach wiatrowych i wodnych - energia elektryczna wytworzona w 2013 r. przez Obszar OZE stanowiła ok. 3 proc. całości energii wytworzonej w ramach Grupy.

RES – FINANCIAL RESULTS (PLN m)

OZE

 

OZE

OZE