Obszar Sprzedaż

Obszar obejmuje działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Grupa TAURON jest największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. W 2013 r. łączna sprzedaż detaliczna energii elektrycznej Grupy TAURON wyniosła ok. 41,3 TWh, w tym  dokonana przez Obszar Sprzedaż na rzecz około 5,3 mln odbiorców końcowych wyniosła ok. 33,9 TWh.

OBSZAR SPRZEDAŻ – WYNIKI FINANSOWE (MLN ZŁ)

sprzedaż

 

sprzedaż

sprzedaż