Obszar Wytwarzanie

Obszar Wytwarzanie obejmuje przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych, także w kogeneracji, oraz przy współspalaniu biomasy. W Obszarze Wytwarzanie funkcjonuje 6 elektrowni węglowych: Jaworzno, Łaziska, Łagisza, Stalowa Wola, Siersza, Blachownia.

Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Łączna zainstalowana moc elektryczna jednostek wytwórczych Grupy TAURON w Obszarze Wytwarzanie wyniosła 4,8 GWe. Główne paliwa wykorzystywane w procesie produkcji to węgiel kamienny, biomasa oraz gaz koksowniczy i gaz wysokometanowy. W 2013 r. Obszar Wytwarzanie wyprodukował łącznie 17,6 TWh energii elektrycznej, w tym 0,55 TWh z biomasy.

Struktura mocy elektrycznej zainstalowanej Obszaru Wytwarzanie

Stan na 31 grudnia 2013 r.

Stan na 31 grudnia 2012 r.

OBSZAR WYTWARZANIE – WYNIKI FINANSOWE (MLN ZŁ)

wytwarzanie

 

wytwarzanie

 

wytwarzanie