2. Skład Grupy

Na dzień 31 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała bezpośrednio udziały i akcje w następujących istotnych spółkach zależnych:

Lp.Nazwa spółkiSiedzibaSegmentUdział bezpośredni TAURON w kapitale spółkiUdział bezpośredni TAURON w organie stanowiącym spółki
1 TAURON Wytwarzanie S.A. Katowice Wytwarzanie  99,77% 99,80%
2 TAURON Ekoenergia
Sp. z o.o.
Jelenia Góra  Odnawialne źródła energii 100,00% 100,00%
3 TAURON Dystrybucja S.A.  Kraków Dystrybucja 99,71% 99,71%
4 TAURON Sprzedaż
Sp. z o.o.
Kraków Sprzedaż 100,00% 100,00%
5 TAURON Czech Energy s.r.o. Ostrawa,
Republika Czeska
Sprzedaż 100,00% 100,00%
6 TAURON Sprzedaż GZE
Sp. z o.o.
Gliwice Sprzedaż  100,00% 100,00%
7 TAURON Ciepło S.A. Katowice Ciepło 96,10% 96,74%
8 TAURON Obsługa Klienta
 Sp. z o.o.1
Wrocław Obsługa Klienta 100,00% 100,00%
9 Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa
Sp. z o.o.
Mysłowice Pozostałe 100,00% 100,00%

1W dniu 31 stycznia 2013 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. oraz TAURON Obsługa Klienta GZE Sp. z o.o., co zostało szerzej opisane w nocie 30 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała udział pośredni w następujących istotnych spółkach zależnych: 

Lp.Nazwa spółkiSiedzibaSegmentUdział pośredni TAURON w kapitale spółkiUdział pośredni TAURON w organie stanowiącym spółki
1 TAURON Wydobycie S.A.1, 2                       Jaworzno     Wydobycie 52,36% 67,87%
2 BELS INVESTMENT
Sp. z o.o.
Jelenia Góra Odnawialne źródła energii 100,00% 100,00%
3 MEGAWAT MARSZEWO
Sp. z o.o.  
Jelenia Góra Odnawialne źródła energii 100,00% 100,00%
4 TAURON Dystrybucja Serwis S.A.3 Wrocław Dystrybucja 99,71% 99,71%
5 Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. 1 Krzeszowice  Pozostałe 99,77% 99,80%

1TAURON Polska Energia S.A. jest użytkownikiem udziałów/akcji będących własnością TAURON Wytwarzanie S.A. W następstwie podpisania umów użytkowania udziałów TAURON Polska Energia S.A. dysponuje 100% udziałem w kapitale zakładowym i organie stanowiącym spółki Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. oraz 52,48% udziałem w kapitale zakładowym, dającym  68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki TAURON Wydobycie S.A.
2 W dniu 24 lutego 2014 roku została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. na TAURON Wydobycie S.A., o czym szerzej w nocie 48 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3 W dniu 2 kwietnia 2013 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Serwis GZE Sp. z o.o.  (spółka przejmowana) oraz Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych S.A. (spółka przejmująca) oraz jednocześnie zmianie uległa firma spółki przejmującej na TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała także udział pośredni w następujących istotnych spółkach współzależnych:

Lp.Nazwa spółkiSiedzibaSegmentUdział pośredni TAURON w kapitale spółkiUdział pośredni TAURON w organie stanowiącym spółki
1 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Stalowa Wola  Ciepło 49,89% 49,90%
2 Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle Wytwarzanie 49,89% 49,90%