32.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Jednostka dominująca na podstawie umów najmu użytkuje nieruchomość położoną przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, gdzie znajduje się siedziba Spółki. Użytkowana powierzchnia wynosi 6 100 m2. Średni miesięczny czynsz najmu siedziby Spółki wraz opłatami eksploatacyjnymi w roku 2013 wyniósł 450 tysięcy złotych.

Ponadto spółka zależna TAURON Wydobycie S.A. użytkuje maszyny i urządzenia górnicze na podstawie umów dzierżawy. Roczne koszty dzierżawy w latach 2013 i 2012 wynosiły odpowiednio 39 386 tysięcy złotych i 29 386  tysięcy złotych.