Działalność na rzecz otoczenia

Bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym dla firm jest internet. TAURON prowadzi rozbudowaną i bogatą w treści stronę internetową, na której regularnie zamieszcza wszystkie informacje istotne dla jej interesariuszy.

Komunikacja TAURON Polska Energia z interesariuszami to jeden z podstawowych czynników wpływających na relacje Grupy z otoczeniem. W związku z tym Grupa dokłada wszelkich starań, aby spełniała ona najwyższe standardy w stosunku do każdej z grup odbiorców. Przejrzystość i transparentność działania jest szczególnie ważna, ponieważ od połowy 2010 r. TAURON Polska Energia jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W strukturach spółki działają Biuro Prasowe i Biuro Relacji Inwestorskich, będące częścią Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR. Pierwsze z nich jest odpowiedzialne m.in. za komunikację wydarzeń do mediów (w tym współpracę z mediami, organizowanie dla dziennikarzy spotkań ze spółką, konferencji prasowych). Natomiast Biuro Relacji Inwestorskich odpowiada za wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych ze statusem spółki publicznej notowanej na giełdzie oraz aktywną współpracę ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego – analitykami, zarządzającymi funduszami oraz inwestorami indywidualnymi.

Bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym dla firm jest internet. TAURON prowadzi rozbudowaną i bogatą w treści stronę internetową, na której regularnie zamieszcza wszystkie informacje istotne dla jej interesariuszy.

Od 2009 r. w Grupie obowiązuje związana ze strategią korporacyjną strategia funkcjonalna public relations i komunikacji. W jej ramach budowany jest wizerunek marki TAURON wokół następujących czterech wartości:

> bezpieczeństwo,

> troska o społeczności lokalne,

> zrównoważony rozwój,

> ekologia.

Jednym z kluczowych elementów strategii public relations i komunikacji jest część poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto spółka wydaje miesięcznik „Polska Energia”, w którym czytelnicy mogą znaleźć informacje o wydarzeniach w Grupie TAURON oraz o najnowszych trendach w polskiej i światowej energetyce.