List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy

Z ogromną satysfakcją stwierdzam także, że Grupa TAURON prowadzi działalność z zachowaniem wszelkich reguł etyki biznesu i zasad ładu korporacyjnego.

Szanowni Państwo,

Antoni TajduśRok 2013 to kolejny trudny czas dla firm z branży energetycznej. Spowolnienie gospodarcze przełożyło się niekorzystnie na poziom popytu na energię elektryczną oraz poziom jej cen. W tych niesprzyjających warunkach rynkowych trudno było Grupie TAURON utrzymać dynamikę rozwoju osiągniętą w 2012 roku. W tej sytuacji niewielki spadek zysku operacyjnego i zysku netto należy uznać za dobry wynik, zwłaszcza że w dużej mierze odpowiadają za to zdarzenia jednorazowe.

Grupa TAURON skutecznie realizowała założoną strategię, która ma na celu dalszy wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy i utrzymanie pozycji jednej z największych firm w Polsce i w naszym regionie. Poziom inwestycji utrzymuje się na wysokim szczeblu, a nowe aktywa Grupy są nie tylko bardziej efektywne, ale także znacznie mniej uciążliwe dla środowiska. Spółka nie miała także problemu ze sfinansowaniem inwestycji, a poziom zadłużenia na koniec 2013 roku jest nadal bezpieczny. Dodatkowo zapewniono dalsze finansowanie emisją obligacji do wartości 6 mld zł.

Zgodnie ze strategią, Grupa pilnowała także strony kosztowej, wprowadzając kolejny program oszczędności (tym razem na lata 2013-2015), który pozwoli wygospodarować kolejne 900 mln zł.

Z ogromną satysfakcją stwierdzam także, że Grupa TAURON prowadzi działalność z zachowaniem wszelkich reguł etyki biznesu i zasad ładu korporacyjnego. Taka postawa została zauważona i doceniona przez rynek kapitałowy - w grudniu 2013 roku akcje Spółki dołączyły do RESPECT Index, w skład którego wchodzą firmy zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Taka reputacja to z pewnością cenny atut, który także przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz podniesie jej wiarygodność w oczach partnerów biznesowych.

Pragnę podkreślić, iż dokonania Grupy TAURON nie byłyby możliwe bez poświęcenia i zaangażowania Zarządu Spółki. Dziękuję całemu Zarządowi, a także wszystkim pozostałym pracownikom Grupy. Specjalne podziękowania za zaangażowanie w sprawy Spółki i pracę składam także członkom Rady Nadzorczej. Jestem przekonany, że dalsza wspólna i wytężona praca pozwoli w 2014 roku na dalsze umocnienie pozycji Grupy TAURON na rynku energetycznym oraz kapitałowym.

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Przewodniczący Rady Nadzorczej
TAURON Polska Energia SA