Zarząd

Skład Zarządu

Dariusz Lubera

Dariusz Lubera - prezes Zarządu

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 r. w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 r. związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko Prezesa Zarządu.

W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 r. prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 r. stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia pełni od 8 marca 2008 r. Obecnie nadzoruje pracę następujących departamentów: Organów Korporacyjnych, Prawnego, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Zasobami Informacyjnymi, Audytu Wewnętrznego, Komunikacji Rynkowej i PR, Zarządzania Ryzykiem. Nadzoruje też pracę Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. BHP.

Aleksander Grad

Aleksander Grad - wiceprezes Zarządu ds. korporacji

Absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do 1997 r. prywatny przedsiębiorca. W latach 1990-1994 - samorządowiec. W latach 1997- 1999 - wojewoda tarnowski. Od 1999 do 2000 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje. Równocześnie konsultant Banku Światowego, przewodniczący Komitetu Sterującego Programu PHARE Inred Tourin III. W latach 2007-2011 minister Skarbu Państwa nadzorujący m.in. wprowadzenie na giełdę spółek PZU, GPW, TAURON Polska Energia, PGE, Enea, Bogdanka, JSW oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Twórca Akcjonariatu Obywatelskiego - kompleksowego programu zbliżania ludzi i rynku kapitałowego. W latach 2012-2014 prezes zarządu spółki PGE EJ 1 sp. z o.o., odpowiadającej za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Od lutego do marca 2014 r. członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia. Delegowany w lutym 2014 r. przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu. Od lutego 2014 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.

Obecnie nadzoruje pracę następujących departamentów: Zarządzania Korporacyjnego, Zakupów, Reorganizacji.

Katarzyna Rozenfeld

Katarzyna Rozenfeld - wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Ukończyła studia z zakresu ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. Ukończyła także kurs doradców inwestycyjnych.

Pracowała kolejno: w latach 1994-1999 w PricewaterhouseCoopers (PwC) w Warszawie jako executive w dziale doradztwa finansowego, gdzie m.in. kierowała projektem nabycia największej elektrociepłowni w Europie przez Vattenfall; w latach 1999-2001 w PwC w Londynie jako menedżer w dziale prywatyzacji i finansów przedsiębiorstw; w latach 2001-2005 w PwC w Warszawie jako menedżer/wicedyrektor w dziale finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji, gdzie pracowała nad wprowadzeniem czołowych europejskich spółek na rynek energetyczny w Polsce, w tym m.in. EdF, Vattenfall i RWE; w latach 2005-2008 w PwC w Warszawie jako dyrektor działu doradztwa, gdzie stworzyła i prowadziła pierwszy w PwC w Polsce zespół branżowy (energetyczny); w latach 2009-2012 w Vattenfall Energy Trading na stanowisku członka zarządu, dyrektora zarządzającego ds. handlowych; od 2013 r. partner w Telos Partners, gdzie zajmowała się wspieraniem przedsiębiorstw w procesie transformacji, działalnością coachingową i mentoringową.

Obecnie nadzoruje pracę następujących departamentów: Obrotu, Sprzedaży i Obsługi Klienta, Operatora Rynku i Obsługi Handlu.

Stanisław Tokarski

Stanisław Tokarski - wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jak również szereg studiów podyplomowych, w tym między innymi w zakresie energetyki jądrowej we współczesnej elektroenergetyce (Akademia Górniczo-Hutnicza), prawa Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński) oraz zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w Elektrowni Jaworzno III, gdzie między innymi zajmował stanowiska w obszarze produkcji (1992-1996), a następnie zastępcy dyrektora ds. strategii i zarządzania (1996-1997), dyrektora ds. strategii i zarządzania (1997-2001). W latach 2001-2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie SA.

Jest członkiem wielu organizacji, m.in: Eurelectric oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od 1998 r. uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich, opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Rady Dyrektorów VGB. Aktywnie działa w KIC InnoEnergy, międzynarodowej spółce prowadzącej projekty badawczo-rozwojowe. Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Obecnie nadzoruje pracę następujących departamentów i jednostek organizacyjnych: Strategii Rozwoju, Projektów Strategicznych, Regulacji i Funduszy Zewnętrznych, Efektywności Inwestycyjnej.

Krzysztof Zawadzki

Krzysztof Zawadzki - wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 r., zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w TAURON Polska Energia. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Funkcję wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia pełni od 21 sierpnia 2009 r.

Obecnie nadzoruje pracę następujących departamentów: Rachunkowości i Podatków, Zarządzania Finansami, Controllingu, Zarządzania Portfelem, Paliw.