Notowania

Akcje TAURON Polska Energia są notowane na Rynku Głównym GPW od 30 czerwca 2010 r.

W 2013 r. kurs akcji spółki kształtował się w przedziale od 3,85 zł do 5,39 zł. Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2012 r. osiągnął poziom 4,75 zł. Rok później cena wyniosła 4,37 zł.

Stopa zwrotu z jednej akcji spółki w 2013 r. wyniosła -3,64 proc.*. Wynik ten należy rozpatrywać w kontekście kondycji całego rynku w roku 2013, który nie był udany dla spółek z indeksu WIG20 i WIG30.

Indeks WIG20 obniżył się w tym czasie o 8,58 proc., a wprowadzony w 2013 r. indeks największych firm WIG30 stracił 3,31 proc. Jedną z głównych przyczyn była bessa w czwartym kwartale 2013 r., spowodowana przede wszystkim brakiem pewności co do przyszłego kształtu części kapitałowej systemu emerytalnego.

Dodatkowo nadal panowała niekorzystna sytuacja dla inwestycji w spółki sektora energetycznego, której efektem był spadek w ciągu 2013 r. indeksu WIG-Energia o ponad 10 proc. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem rynkowych cen energii oraz niepewnością związaną z ostatecznym kształtem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ze wsparciem dla źródeł kogeneracyjnych.

*Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem dochodu inwestora z tytułu dywidendy i przy założeniu, że osiągany dochód dodatkowy jest reinwestowany. Metodologia zgodna z Biuletynem Statystycznym GPW.

KURS AKCJI TAURON ORAZ WARTOŚĆ OBROTU OD DEBIUTU DO KOŃCA 2013 R.

KURS AKCJI TAURON ORAZ WARTOŚĆ OBROTU OD DEBIUTU DO KOŃCA 2013 R.

KURS AKCJI TAURON NA TLE INDEKSU WIG20 I WIG-ENERGIA OD DEBIUTU DO KOŃCA 2013 R.

KURS AKCJI TAURON NA TLE INDEKSU WIG20 I WIG-ENERGIA OD DEBIUTU DO KOŃCA 2013 R.

KURS AKCJI TAURON NA TLE INDEKSU WIG20 I WIG-ENERGIA W 2013 R.

KURS AKCJI TAURON NA TLE INDEKSU WIG20 I WIG-ENERGIA W 2013 R.

KURS AKCJI TAURON ORAZ WARTOŚĆ OBROTÓW W 2013 R.

KURS AKCJI TAURON ORAZ WARTOŚĆ OBROTÓW W 2013 R.

Na 31 grudnia 2013 r. akcje spółki wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

  • WIG - indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG: 1,713 proc.
  • WIG-Poland - indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 1,824 proc.
  • WIG20 - indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURON w indeksie WIG20: 2,718 proc.
  • WIG30 - indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 2,551 proc.
  • WIG-Energia - indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURON w indeksie WIG-Energia: 18,132 proc.
  • RESPECT Index - indeks grupuje w swoim portfelu spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział TAURON w RESPECT Index: 5,364 proc.
  • MSCI Poland Standard Index - indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. Udział TAURON w indeksie MSCI Poland Standard Index: 2,4 proc.
  • CECE Index - indeks Giełdy Wiedeńskiej, obejmujący największe spółki Europy Środkowo-Wschodniej. Udział TAURON w indeksie CECE: 2,33 proc.