Polityka dywidendy

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia SA z 15 maja 2014 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 r. przeznaczono 332 984 384,86 zł. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,19 zł. 

Zgodnie z polityką dywidendową TAURON Polska Energia, począwszy od 2013 r. poziom rekomendowanej przez Zarząd dywidendy powinien wynosić 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki jako jednostki dominującej. Jednak ostateczna wysokość proponowanej dywidendy uwzględniać będzie potrzeby związane z rozwojem spółki oraz Grupy TAURON - w szczególności plany związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej spółki oraz Grupy TAURON.

Wpływ na rekomendację Zarządu odnośnie do wypłaty dywidendy będą miały następujące czynniki: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od struktury finansowania.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia SA z 15 maja 2014 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 r. przeznaczono 332 984 384,86 zł. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,19 zł. 

Dywidenda za rok:Kwota dywidendyKwota dywidendy na akcjęStopa dywidendyDzień dywidendyDzień wypłaty dywidendy
2013 332 984 384,86 zł 19 gr 3,7 proc. 14 sierpnia 2014 r. 4 września 2014 r.
2012 350 509 878,80 zł 20 gr 4,6 proc. 3 czerwca 2013 r. 18 czerwca 2013 r.
2011 543 290 312,14 zł 31 gr 6,5 proc. 2 lipca 2012 r. 20 lipca 2012 r.
2010 262 882 409,10 zł 15 gr 2,8 proc. 30 czerwca 2011 r. 20 lipca 2011 r.